เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่

การใช้งานเครนหรือปั้นจั่นอย่างปลอดภัย

เครน หรือที่ใครหลายคนนิยมเรียกกันติดปากว่า “ปั้นจั่น” เป็นหนึ่งในเครื่องจักรยอดนิยมที่นำมาเพื่อใช้ในการยกบรรดาสิ่งของต่างๆให้เคลื่อนที่ไปมาได้ โดยลักษณะการเคลื่อนย้ายนั้นสามารถทำได้ทั้งในทิศทางแนวราบ และแนวดิ่ง การเคลื่อนย้ายสิ่งของและการใช้งานแน่นอนว่าสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญและต้องใส่ใจมากที่สุด คือ เรื่องของความปลอดภัยในการนำมาใช้งานเป็นหลัก และนั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ว่า เหตุใดวันนี้เราจึงอยากจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครน (หรือปั้นจั่น) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน สำหรับวิธีการใช้งานที่ปลอดภัย มีดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบเครนก่อนเริ่มใช้งาน

ในการใช้งานเครนหรือปั้นจั่นในช่วงเริ่มแรกของการเริ่มต้นใช้ ผู้ใช้งานและผู้ตรวจสอบจะต้องทำการตรวจสอบตรวจเช็คทั้งในส่วนของระบบการทำงานของเครื่อง ชิ้นส่วนของเครื่องว่ายังทำงานได้ตามปกติหรือไม่ มีส่วนใดที่เป็นปัญหาหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานได้บ้าง หากพบว่ามีปัญหาในส่วนใด แนะนำให้หยุดการใช้งานเครื่องดังกล่าว และนำไปแก้ไขหรือบำรุงรักษาให้เรียบร้อยโดยช่างผู้ซึ่งมีหน้าที่ซ่อมบำรุงโดยเฉพาะหรือผู้มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก่อนนำกลับมาใช้งานทุกครั้ง

2. เลือกใช้งานให้ถูกประเภท

เวลาที่จะนำไปใช้งานควรเลือกใช้ให้ถูกประเภท นั่นหมายถึง ไม่ควรที่จะใช้เพื่อการขึ้นลงโดยสาร แต่ควรใช้เพื่อการขนส่งสินค้า หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของ

3. ตรวจสอบน้ำหนักที่เคนสามารถยกได้ก่อนทุกครั้ง

ก่อนที่จะทำการใช้เครนยกสิ่งของ https://www.kpfactorycrane.com ควรมีการตรวจสอบเรื่องของน้ำหนักที่สามารถรับได้ก่อนทุกครั้งที่จะใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในกรณียกสินค้าน้ำหนักมากเกินกว่าที่กำหนด (การยกสิ่งของแต่ละครั้งไม่ควรยกเกินกว่าน้ำหนักมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด) และอย่ายกของแบบทับซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นเพียงเพราะคิดว่างานจะได้เสร็จเร็วยิ่งขึ้น

เครนโรงงาน 5 ตัน

4. ผู้ใช้งานตนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ

การใช้งานไม่ควรให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีความรู้ ไม่เคยมีประวัติการใช้เครื่อง หรือไม่ได้มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้อง แตะต้องหรือใช้งานเครื่องเป็นอันขาด

5. ไม่ควรยกของสูงค้างไว้นานๆ

ในการยกสิ่งของแต่ละครั้งไม่ควรทำการยกค้างไว้นานในระดับสูง เนื่องจาก หากยกไว้นานอาจทำให้เครน (หรือปั้นจั่น) รับน้ำหนักมากเกินไป ส่งผลให้อุปกรณ์อาจเกิดการพัง หรือหล่นลงมาได้ ซึ่งนั่นก็สามารถนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่จะตามมาในอนาคตได้เช่นกัน

6. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนใช้งาน

ในขณะปฏิบัติงานผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานควรต้องทำแจ้งผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่โดยรอบก่อนเสมอ แจ้งว่าจะทำการสิ่งใด ทำอย่างไร

7. ไม่ควรแกล้งหรือเล่นกันขณะใช้งาน

ในขณะใช้งานหรือปฏิบัติงานไม่ควรเล่นแกล้งกันภายในทีม อาทิเช่น ทำการแกว่งหรือโยกตัวยกไปมาขณะยกสิ่งของขนาดใหญ่ เพราะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงมาก

8. หยุดใช้งานทันทีหากพบว่ามีสิงผิดปกติ

ขณะใช้งานหากพบว่ามีเหตุขัดข้อง หรือเกิดการทำงานที่ผิดปกติจากเดิม ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานสามารถหยุดการใช้งานได้ในทันที โดยวิธีการหยุด คือ ใช้วิธีการกดไปที่ปุ่มสวิทซ์ที่เป็นสวิทซ์ฉุกเฉิน

วิธีการใช้งานเครนอย่างปลอดภัย

9. หลังทำงานเสร็จต้องนำไปเก็บไว้ที่เดิม

เมื่อถึงเวลาที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อย และต้องการเลิกใช้งานให้นำไปเก็บยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งทำการตัดไฟ ณ จุดที่เป็นสวิทซ์หลักเพื่อตัดโอกาสการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และการที่เครื่องจะทำงานเองขณะไม่มีผู้ใช้งาน

เห็นหรือไม่ว่า การที่จะใช้เครน (หรือปั้นจั่น) นั้นสามารถใช้งานอย่างปลอดภัยได้ วิธีการใช้ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนสำหรับการใช้งานเท่านั้น ในทุก ๆ ข้อที่เราได้กล่าวมาล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น ซึ่งทั้งนี้สิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำเลยสำหรับปัจจัยสำคัญมากสุดในการใช้งาน คือ เรื่องของการจัดอบรม/ให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำและต่อเนื่อง หมั่นทบทวนขั้นตอนและอัพเดทข้อมูลการใช้งาน รวมถึงปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานภายในกลุ่มแลกเปลี่ยนระหว่างกันภายในทีม และต้องมีการฝึกฝนเกี่ยวกับวิธีการสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ทักษะการปฐมพยายามเบื้องต้นกรณีหากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานควบคู่ด้วยเสมอ ความปลอดภัยสามารถเกิดขึ้นได้หากทุกคนร่วมใจ ใส่ใจในรายละเอียด รู้จักที่จะระมัดระวัง มีความรอบคอบ ไม่ประมาทเลินเล่อขณะใช้งานหรือปฏิบัติงาน เพียงเท่านี้ความปลอดภัยของทุกๆ คนย่อมไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน

สนใจติดตั้งเครน

ติดต่อทางไลน์ ติดต่อโดยโทร

เครนโรงงาน KP Factory Crane
8 หมู่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี Pathum Thani 12000
Tel: 095-741-9600

เครนโรงงาน Yellow Pages