เครนแบบคานเดี่ยว (ติดตั้งให้บริษัทเจ อาร์ พี)

ตรวจเครนต้องตรวจอะไรบ้าง ?

ในบทความนี้ทางเราจะมาอธิบายเพื่อนๆ เกี่ยวกับการตรวจเครน และวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นกัน ว่าเราจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ซึ่งโดยหลักๆ ที่เราต้องตรวจสอบเป็นอย่างแรกเลยคือ ชนิดของเครนว่าเป็นเครนชนิดไหน เช่น ปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane) ปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane) ปั้นจั่นขาสูง (Gantry Crane) รอก (Hoist) ต่อไปก็จะเป็น ผู้ผลิต ประเทศที่ผลิต วันที่ผลิต และสเปคต่างๆ ของเครน เช่น ขนาดที่สามารถยกได้เท่าไหร่ รวมถึงกำหนดการซ่อมบำรุงประำปีด้วยเช่นกัน โดยที่สำคัญเลยห้ามดัดแปลงโครงสร้างต่างๆ เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นั้นเอง การตรวจสอบการติดตั้งและโครงสร้างหลังจากใช้งาน ตรวจสอบโครงสร้าง โครงสร้างปั้นจั่นที่ต้องตรวจสอบจะประกอบด้วย สภาพโครงสร้างหลักปั้นจั่น สภาพรอยเชื่อม (Joints)อุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ล้อเลื่อนตกจากรางด้านข้าง สภาพของน็อต สลักเกลียวยึดและหมุดย้ำ รวมถึง การติดตั้งปั้นจั่นบนฐานที่มั่นคง ระบบต้นกำลัง ระบบมอเตอร์และระบบควมคุมไฟฟ้า ระบบส่งกำลัง ระบบตัดต่อกำลัง และระบบเบรก และ ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น การตรวจสอบการทำงานของเครน การเคลื่อนที่บนรางหรือแขนของปั้นจั่น การทำงานของชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักยก สภาพของลวดสลิงเคลื่อนที่(Running Ropes)/โซ่ (Running Chains) สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงาน …

ตรวจเครนต้องตรวจอะไรบ้าง ? Read More »

รอกคืออะไร มีกี่แบบ? แบบไหนเหมาะใช้งานกับอะไร

รอก (HOIEST) นั้นเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผ่อนแรงและยกวัตถุที่มีน้ำหนักที่สูง โดยการยกจะเป็นในแนวดิ่ง คุณสมบัติของรอกแต่ละตัวก็จะต่างกัน โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานและรอก รอกจะแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลัก 1. รอกโซ่มือสาว รอกโซ่ที่มีการใช้มือในการชัก ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้สำหรับงานชั่วคราว และสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้า ดูแลรักษาได้ง่าย 2. รอกโยกโซ่ รอกโซ่ที่ใช้มือในการชักรอกเช่นเดียวกับรอกโซ่มือสาว แต่มีด้ามโยกเพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยในการชักรอกได้ดียิ่งขึ้น น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถรับน้ำหนักได้มาก และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง งานยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักรทั่วไป 3. รอกไฟฟ้า รอกที่ใช้ไฟฟ้าในการชักรอก โดยสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดาย มีน้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้าย เหมาะสำหรับการใช้งานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รอกโซ่ไฟฟ้า และรอกสลิงไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่เหมือนกัน เช่น 2 ทิศทาง (ยกขึ้น – ยกลง) หรือ 4 ทิศทาง (ยกขึ้น – ยกลง ซ้าย …

รอกคืออะไร มีกี่แบบ? แบบไหนเหมาะใช้งานกับอะไร Read More »

กฎหมายที่ควรรู้สำหรับการทำงาน การใช้งาน เครื่องจักรและปั้นจั่น พ.ศ. 2564

หมวดที่ 1 เครื่องจักร ส่วนที่ 7 รอก ข้อ 55 ในการใช้รอกโยก รอกมือสาว รอกหางปลา รอกไฟฟ้าหรือรอกที่ใช้พลังงานอื่นหรือรอกชนิดอื่นที่มีการใช้งานลักษณะเดียวกัน นายจ้างต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ติดตั้งรอกไว้ในที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย(2) จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของรอกทุกวัน หากส่วนใดชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้(3) จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายและติดป้ายห้ามใช้รอกให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องเห็นได้ชัดเจนในระหว่างที่มีการทดสอบ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบรอก(4) จัดให้มีป้ายบอกขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานตามข้อ 8 ไว้ที่รอก พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนให้ระวัง(5) ไม่ใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะตามข้อ 86 กับรอก(6) อุปกรณ์สำหรับการผูกมัดหรือยึดโยงวัสดุสิ่งของต้องมีค่าความปลอดภัยที่กำหนดตามข้อ 89(7) ควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลใดเกาะเกี่ยวไปกับส่วนหนึ่งส่วนใดของรอกหรือไปกับวัสดุสิ่งของที่ทำการยก หรืออยู่ภายใต้วัสดุสิ่งของที่ทำการยกหรือบริเวณที่ใช้รอกที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้(8) รอกที่มีขนาดพิกัดน้ำหนักยกตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรอกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องมีสำเนาเอกสารการทดสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ หมวดที่ 2 ปั้นจั่น ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 56 ในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ …

กฎหมายที่ควรรู้สำหรับการทำงาน การใช้งาน เครื่องจักรและปั้นจั่น พ.ศ. 2564 Read More »

การตรวจเช็คความยืดของรอกสลิง

การตรวจสอบรอกสลิง จะรู้ได้ยังไงว่าสลิงยืดหรือไม่?

ลวดสลิงถือเป็นอุปกรณ์สำคัญส่วนหนึ่งของเครน ที่มีหน้าที่ช่วยในการยกของหนัก หากสลิงเกิดการเสียหายชำรุดแล้วเกิดอุบัติเหตุ อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินรวมไปถึงชีวิตได้ ดังนั้นการตรวจสอบสลิงว่ายังใช้งานได้ปกคิหรือไม่จึงถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่จะสามารถใช้งานเครนได้อย่างปลอดภัย สำหรับบทความนี้ทีม KP Factory Crane จะมาสอนวิธีตรวจเช็คกรณีสลิงยืดกัน วิธีการตรวจเช็คความยืดสลิง การตรวจสอบว่าสลิงเส้นนั้นยืดแล้วหรือไม่ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า vernier caliper เป็นตัววัด โดยมีขั้นตอนดังนี้ ใช้เวอร์เนียจับด้านสันหน้าและสันหลังให้ตรงกัน เวอร์เนียร์จะอ่านค่าของสลิงที่จับอยู่ว่ามีค่าเท่าไหร่ ทำให้รู้ว่าสลิงเส้นนั้นยืดหรือไม่ สนใจตรวจสอบเครน อบรมเครน ดูวิดีโอสอนตรวจสอบการยืดของสลิง https://youtu.be/SFVeYoHg6q0 นอกจากการเช็คความยืดของสลิงแล้ว เพื่อที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยเรายังต้องคอยตรวจเช็คด้านอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนิม เรื่องการโป่ง การงอ หรือเรื่องขนาดของสลิงที่ไม่ควรเล็กลงเกิน 5% ของเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม เป็นต้น สนใจตรวจสอบเครนและรอกสลิงโดยวิศวกรมืออาชีพ สนใจตรวจเช็คสลิงรวมไปถึงการตรวจสอบเครน อบรมเครน ทีมงาน KP Factory Crane มีวิศวกรและวิทยากรเครนมืออาชีพพร้อมให้บริการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเครนของเราได้ที่นี่ หรือติดต่อทีมงานได้โดยตรงผ่านช่องทาง Tel: 095-741-9600

เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว

ทำความรู้จักกับ “เครนในอาคาร”

เครน เป็นเครื่องทุ่นแรงอีกอย่างหนึ่งที่นิยมใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ยกวัตถุที่มีน้ำหนักสูง ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายวัตถุตามแนวราบ โดยการติดตั้งเครนภายในอาคารจำเป็นต้องมีการออกแบบและสร้างฐาน หรือเสาเพื่อรองรับเครนด้วย เรามาดูกันว่าประเภทของเครนในอาคารและเครนในโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้กัน มีอะไรบ้าง เครนติดผนังยื่นแขนยก (Wall Traveling Crane) เครนที่ติดตั้งที่รางวิ่งไว้กับเสาข้างผนังโรงงาน และมีชุดคานเครนที่ยื่นออกมาอิสระ เพื่อยกสิ่งของหรือสินค้า เรียกว่า เครนติดผนังยื่นแขนยก ซึ่งการใช้งานเหมาะสำหรับงานยกสิ่งของหรือสินค้าตามความยาวตลอดแนว ด้านข้างของผนังตัวอาคารโรงงาน เช่นเดียวกับเครนสนามขาสูงข้างเดียวแต่มีความสะดวกมากกว่า เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail Crane) เครนรูปแบบนี้เป็นแบบติดตั้งและเคลื่อนที่ตามรางวิ่ง ที่ติดตั้งตามสภาพโครงสร้างของกระบวนการผลิต ตัวรางสามารถออกแบบเป็นเส้นตรงหรือคดโค้งตามสภาพของพื้นที่ที่ต้องการทำงานได้เหมาะสำหรับโรงงาน หรือสถานที่ต้องการใช้เครนเพื่อให้ผ่านแค่บางพื้นที่ โดยต้องการให้หยุดในแต่ละสถานที่ผลิต เครนรางเลื่อนไฟฟ้าเหมาะสำหรับใช้กับงานยกวัตถุที่มีน้ำหนักประมาณ 500-3,000 กิโลกรัม (0.5-3 ตัน) เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว โอเวอร์เฮดเครน (Overhead Crane) แบบคานเดี่ยว (Single Girder) เหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักไม่ได้หนักมาก ซึ่งต้องมีความกว้างใช้งานประมาณ 6-25 เมตร  และสามารถรองรับน้ำหนักยกได้ตั้งแต่ 0.1 ตัน ถึง 12.5 ตัน โดยตามมาตรฐาน ซึ่ง Overhead เครนจะมีรอกไฟฟ้าสำหรับใช้งานแขวนประกอบกับเครนชนิดนี้ …

ทำความรู้จักกับ “เครนในอาคาร” Read More »

การดูแลรักษาลิฟต์

การดูแลรักษาลิฟท์

ลิฟท์ (Elevator หรือ Lift) เป็นพาหนะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของระหว่างชั้นในอาคาร ซึ่งลิฟท์ในปัจจุบันใช้พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าในการทำงาน การใช้งานลิฟท์ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เราก็ต้องคำนึงถึงการปฏิบัติและระบบการทำงานที่ถูกต้องของลิฟท์ด้วย การดูแลรักษาลิฟท์ เช่น ลิฟท์โรงงาน https://www.kpfactorycrane.com/ลิฟท์ขนส่งสินค้า/ ลิฟท์ขนของ ลิฟท์โดยสาร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ลิฟต์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบการทำงานของลิฟต์ ลิฟต์จอดชั้นที่มีคนกดเรียกเท่านั้น มีสัญญาณเตือน กรณีน้ำหนักบรรทุกภายในเกิน เมื่อพักการใช้งานลิฟต์ จะทำโดยเจ้าหน้าที่เฉพาะที่ได้รับกุญแจลิฟต์จากบริษัทเท่านั้นกระทำ ได้โดยการปิด SWITCH ตามคำแนะนำการใช้ลิฟต์ ก่อนลิฟต์เกิดปัญหาหรือขัดข้องควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญดูแลลิฟต์อย่างเคร่งครัด และจะต้องเดินตรวจสภาพรอบ ๆ ลิฟต์ให้บ่อย ๆ มีการตรวจเช็คการทำงานของก่อนเปิดใช้งาน เพื่อการบำรุงรักษาลิฟต์ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น แผงควบคุมจะต้องล็อคตลอดเวลา การทำงานของลิฟต์วิ่งเรียบ ไม่มีเสียง ไม่สั่น  รวมถึงเรื่องกุญแจจะต้องเก็บรักษาไว้กับเจ้าหน้าที่เฉพาะเท่านั้น การใช้ลิฟต์ตามกฎหมายกำหนด อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไปจะต้องมีลิฟต์ ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัม จะต้องมีสัญญาณเตือนและไม่เคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัดและประตูลิฟต์ปิดไม่สนิท ต้องมีระบบระบายอากาศภายในห้องลิฟต์ ต้องมีระบบขอความช่วยเหลือและวิธีการให้ความช่วยเหลืออยู่ในห้องลิฟต์ไว้ด้วย ในปล่องลิฟต์ห้ามติดตั้งท่อสายไฟฟ้า ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เว้นแต่เป็นส่วนประกอบของลิฟต์หรือจำเป็นสำหรับการทำงานและการดูแลรักษาลิฟต์ ดังนี้ 1. ลิฟท์ต้องมีระบบและอุปกรณ์การทำงานที่ให้ความปลอดภัยด้านสวัสดิภาพ และสุขภาพของผู้โดยสาร ต้องมีระบบการทำงานที่จะให้ลิฟต์เลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตูลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ มีสัญญาณเตือนและลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด มีอุปกรณ์ที่จะหยุดลิฟต์ได้ในระยะที่กำหนดโดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟต์มีความเร็วเกินพิกัด …

การดูแลรักษาลิฟท์ Read More »

รถเครนยกของ

รถเครนยกของ เป็นเครนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนยานที่ขับเคลื่อนในตัวเอง สามารถเคลื่อนที่ไปในที่ต่าง ๆ ได้

ทาวเวอร์เครน (tower crane)

ทาวเวอร์เครน (Tower Crane)

ทาวเวอร์เครน หรือชื่อภาษาอังกฤษเขียนว่า Tower Crane เป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมอีกชิ้นส่วนหนึ่ง เป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่พอสมควรที่นิยมนำมาใช้เพื่อการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากโดยเฉพาะ หรือเป็นสิ่งที่บุคคลหรือเครื่องจักรใด ๆ ไม่สามารถจะยกได้ เครื่องจักรประเภทนี้เป็นเครื่องจักรที่มีส่วนของแขนที่สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้

เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่

การใช้งานเครนหรือปั้นจั่นอย่างปลอดภัย

เครน หรือที่ใครหลายคนนิยมเรียกกันติดปากว่า “ปั้นจั่น” เป็นหนึ่งในเครื่องจักรยอดนิยมที่นำมาเพื่อใช้ในการยกบรรดาสิ่งของต่างๆให้เคลื่อนที่ไปมาได้ โดยลักษณะการเคลื่อนย้ายนั้นสามารถทำได้ทั้งในทิศทางแนวราบ และแนวดิ่ง การเคลื่อนย้ายสิ่งของและการใช้งานแน่นอนว่าสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญและต้องใส่ใจมากที่สุด คือ เรื่องของความปลอดภัยในการนำมาใช้งานเป็นหลัก และนั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ว่า เหตุใดวันนี้เราจึงอยากจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครน (หรือปั้นจั่น) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน สำหรับวิธีการใช้งานที่ปลอดภัย มีดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบเครนก่อนเริ่มใช้งาน ในการใช้งานเครนหรือปั้นจั่นในช่วงเริ่มแรกของการเริ่มต้นใช้ ผู้ใช้งานและผู้ตรวจสอบจะต้องทำการตรวจสอบตรวจเช็คทั้งในส่วนของระบบการทำงานของเครื่อง ชิ้นส่วนของเครื่องว่ายังทำงานได้ตามปกติหรือไม่ มีส่วนใดที่เป็นปัญหาหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานได้บ้าง หากพบว่ามีปัญหาในส่วนใด แนะนำให้หยุดการใช้งานเครื่องดังกล่าว และนำไปแก้ไขหรือบำรุงรักษาให้เรียบร้อยโดยช่างผู้ซึ่งมีหน้าที่ซ่อมบำรุงโดยเฉพาะหรือผู้มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก่อนนำกลับมาใช้งานทุกครั้ง 2. เลือกใช้งานให้ถูกประเภท เวลาที่จะนำไปใช้งานควรเลือกใช้ให้ถูกประเภท นั่นหมายถึง ไม่ควรที่จะใช้เพื่อการขึ้นลงโดยสาร แต่ควรใช้เพื่อการขนส่งสินค้า หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของ 3. ตรวจสอบน้ำหนักที่เคนสามารถยกได้ก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะทำการใช้เครนยกสิ่งของ https://www.kpfactorycrane.com ควรมีการตรวจสอบเรื่องของน้ำหนักที่สามารถรับได้ก่อนทุกครั้งที่จะใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในกรณียกสินค้าน้ำหนักมากเกินกว่าที่กำหนด (การยกสิ่งของแต่ละครั้งไม่ควรยกเกินกว่าน้ำหนักมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด) และอย่ายกของแบบทับซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นเพียงเพราะคิดว่างานจะได้เสร็จเร็วยิ่งขึ้น 4. ผู้ใช้งานตนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานไม่ควรให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีความรู้ ไม่เคยมีประวัติการใช้เครื่อง หรือไม่ได้มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้อง แตะต้องหรือใช้งานเครื่องเป็นอันขาด 5. ไม่ควรยกของสูงค้างไว้นานๆ ในการยกสิ่งของแต่ละครั้งไม่ควรทำการยกค้างไว้นานในระดับสูง เนื่องจาก หากยกไว้นานอาจทำให้เครน (หรือปั้นจั่น) รับน้ำหนักมากเกินไป …

การใช้งานเครนหรือปั้นจั่นอย่างปลอดภัย Read More »

ช่างกำลังทำการติดตั้งเครนคานเดี่ยว

รอกและเครน

รอก (Hoist) เป็นเครื่องจักรที่ช่วยในการผ่อนแรง ในการยกวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ใช้ในการเคลื่อนที่ทิศทางขึ้น-ลง รวมถึงในการเคลื่อนที่ทางซ้ายและทางขวาให้ได้อย่างประสิทธิภาพ ส่วนคานล้อคือเป็นชุดล้อที่วิ่งตามเครนที่ติดตั้ง เพื่อรองรับส่วนปลายของคานรับน้ำหนักทั้ง 2 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนเครนไฟฟ้า ให้วิ่งไปตามรางวิ่งของเครน