ทาวเวอร์เครน (tower crane)

ทาวเวอร์เครน (Tower Crane)

ทาวเวอร์เครน หรือชื่อภาษาอังกฤษเขียนว่า Tower Crane เป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรมอีกชิ้นส่วนหนึ่ง เป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่พอสมควรที่นิยมนำมาใช้เพื่อการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากโดยเฉพาะ หรือเป็นสิ่งที่บุคคลหรือเครื่องจักรใดๆไม่สามารถจะยกได้ เครื่องจักรประเภทนี้เป็นเครื่องจักรที่มีส่วนของแขนที่สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้

ทาวเวอร์เครนเป็นเครนแบ่งตามประเภทได้ 2 รูปแบบ คือ

 1. รูปแบบแรก คือ จำแนกตามลักษณะของเครน ได้แก่ ทาวเวอร์เครนแบบสไตล์บูมราบ (Hammerhead Crane) สไตล์นี้นิยมใช้ในงานที่มีส่วนของพื้นที่หน้างานกว้าง หรือมีความต้องการเครนที่ทรงหน้ายาวเป็นพิเศษ ทาวเวอร์เครนแบบแบบบูมกระดก (Luffing Jib Crane) สไตล์นี้นิยมนำมาใช้กับงานประเภทก่อสร้างที่ต้องการจำกัดพื้นที่ของตนเอง ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเข้ามาภายในพื้นที่ การเช่าตัวทาวเวอร์เครนแบบสไตล์บูมราบ (Hammerhead Crane) ค่าเช่าจะถูกกว่ามาก
 2. รูปแบบสอง คือ จำแนกตามลักษณะการติดตั้ง ได้แก่ ทาวเวอร์เครนแบบใช้ในการติดตั้งภายนอกตัวอาคาร (Static Crane) ทาวเวอร์เครนแบบใช้สำหรับการไต่ภายในลิฟต์ นิยมเรียกว่า แบบช่องเปิด (Internal Floor Climbing) และ ทาวเวอร์เครนแบบใช้เดินราง (Travelling Crane)

ส่วนประกอบที่สำคัญของ Tower Crane

ส่วนประกิบของทาวเวอร์เครนมีอะไรบ้าง
 1. ส่วนของเสาทาวเวอร์ ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมาก เพราะเป็นส่วนที่ต้องรองรับน้ำหนักทั้งหมดของโครงสร้างแบบเต็มๆ ตัวเสาขึ้นมาจากโครงที่มีลักษณะเป็นโครงถักเหล็กแบบฉากรูปพรรณ หรือบางแบบก็นำเหล็กแบบท่อกลม ส่วนที่เป็นโครงจะถูกยึดไว้ด้วยสลักตัวสลักเกลียวแบบกำลังสูงเท่านั้น
 2. ส่วนแขนที่ใช้เพื่อการยกสิ่งของขนาดใหญ่ จะประกอบไปด้วย โครงที่มีลักษณะเป็นโครงถักเหล็กและตัวยึดเช่นเดียวกับตัวเสาทั้งหมด สามารถที่จะต่อมีขนาดยาวได้มากตามที่ผู้ใช้งานต้องการ หากเมื่อใดก็ตามที่ต้องการยกน้ำหนักที่มากควรเลือกใช้แขนที่ไม่ต้องยาวมาก ยิ่งสั้นยิ่งดี แต่ถ้ายกน้ำหนักน้อยแขนสามารถที่จะต่อให้ยาวตามพึงพอใจ
 3. ห้องควบคุม ห้องนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของทาวเวอร์เครน เป็นส่วนที่มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปทำหน้าที่ในการบังคับเครนให้ทำงานตามที่ต้องการ ใช้เพื่อสั่งการให้สายสลิง รอกทำงานยกสิ่งของไปในทิศทางที่ตั้งใจ
 4. ตัวตุ้มเพื่อใช้ในการถ่วงน้ำหนัก ส่วนนี้เป็นการนำเอาคอนกรีตขนาดใหญ่มาแขวนไว้เพื่อเป็นการถ่วงน้ำหนักให้เครนมีสภาพของความสมดุลในขณะใช้งาน

ในการใช้งานเครนทาวเวอร์นั้น ผู้ใช้งานควรต้องใส่ใจในทุกขั้นตอน ต้องปฏิบัติทุกสิ่งให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตกำหนด ไม่ควรฝืนข้อกฎด้านการใช้งาน ต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยตรวจสอบ ควบคุม ดูแลตลอดการใช้งาน และที่สำคัญขณะใช้งานควรต้องมีวิศวกรที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะประจำจุดนี้ตลอดระยะเวลา

แนวทางเพื่อการตรวจสอบก่อนการใช้งาน

ใช้เครนอย่างไรให้ปลอดภัย
 1. ตัวน๊อตที่เป็นส่วนยึดฐาน ส่วนนี้จะต้องถูกขันไว้ให้แน่นที่สุด วิธีการขันที่ดีที่สุด คือ การใช้ขันปอนด์ นั่นเอง
 2. บันได สำหรับส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้เพื่อการเป็นที่พักระหว่างตัวเสา จะต้องมีความมั่นคง แข็งแรง และมีขั้นครบตามคู่มือของผู้ผลิตที่กำหนดไว้
 3. มอเตอร์สวิง ส่วนนี้จะต้องทำงานได้ตามปกติ เวลาที่ทำงานจะต้องมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนของเบรคก็จะต้องสามารถใช้งานได้ดี ไม่ติดขัด ผ้าเบรกจะต้องไม่บางมากและมีปริมาณเพียงพอ ที่สำคัญ คือ ต้องไม่พบว่าน้ำมันเกียร์เกิดการรั่วไหลเป็นอันขาด
 4. วงแหวนสลิง ส่วนนี้เวลาที่ใช้งานจะต้องมีจำนวนที่เหมาะสม เมื่อใช้งาน เวลาที่สวิงจะต้องไม่มีเสียงดัง น๊อตทุกชิ้นจะต้องถูกขันให้แน่นเช่นเดียวกัน
 5. เสาต่อ ส่วนนี้จะต้องมีการขันทุกส่วนให้แน่น และต้องใส่ชิ้นส่วนทุกชิ้นให้ครบในทุกจุด
 6. สลิงที่ใช้เพื่อการยกสิ่งของ ส่วนนี้ต้องมีสภาพที่เป็นปกติเช่นกัน ไม่มีความเป็นเกลียว ไม่พบรอยแตก มีการนำเอาน้ำยาที่ใช้กับสลิงมาทาเป็นประจำเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการขึ้นสนิมที่บริเวณนี้

หมายเหตุ: บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทาวเวอร์เครน (tower crane) ซึ่งทีมงาน KP Factory Crane จะไม่ได้รับงานด้านทาวเวอร์เครน