ช่างกำลังทำการติดตั้งเครนคานเดี่ยว

รอกและเครน

รอก (Hoist)

รอกเป็นเครื่องจักรที่ช่วยในการผ่อนแรง ในการยกวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ใช้ในการเคลื่อนที่ทิศทางขึ้น-ลง รวมถึงในการเคลื่อนที่ทางซ้ายและทางขวาให้ได้อย่างประสิทธิภาพ ส่วนคานล้อคือเป็นชุดล้อที่วิ่งตามเครนที่ติดตั้ง เพื่อรองรับส่วนปลายของคานรับน้ำหนักทั้ง 2 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนเครนไฟฟ้าให้วิ่งไปตามรางวิ่งของเครน โดยมีหลักความสำคัญที่สอดคล้องกับการออกแบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสม สะดวกต่อการบำรุงรักษาที่ง่าย และมีความปลอดภัยจากการใช้งานโดยส่วนประกอบต่างๆที่นอกเหนือจากคานรับน้ำหนักของเครน รางวิ่งเครน รอกไฟฟ้าและคานล้อยังมีส่วนต่างๆอีกด้วย การแบ่งประเภทของรอกมีดังนี้

ประโยชน์ของรอก คือ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน โดยใช้การดึงยกเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากและมูลค่าสูง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยผ่อนแรง และอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีขนาดใหญ่แทนที่จะขนย้ายด้วยแรงงานจำนวนมาก และเป็นอุปสรรคในการใช้พื้นที่การทำงาน

1. รอกโซ่ไฟฟ้า (Electric Chain Hoist)

จะมีโครงสร้างที่พอเหมาะ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารสามารถเพิ่ม ระยะยกโดยการเปลี่ยนความยาวโซ่ใหม่ได้ตามความต้องการ

2. รอกลวดสลิงไฟฟ้า (Electric Wire Rope Hoist)

รอกลวดสลิงไฟฟ้า

มีลักษณะโครงสร้างเป็นแบบหุ้มมิดเหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้งหรือที่มีฝุ่นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถเปลี่ยนระยะยกได้ตามที่ต้องการได้เหมือนรอกโซ่ไฟฟ้าแต่มีความแข็งแรงทนทาน และ ความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากกว่ารอกโซ่ไฟฟ้า

3. รอกโซ่มือสาว (Manual Chain Hoist)

รอกโซ่มือสาวเป็นอุปกรณ์รอกมือไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เหมาะสำหรับงานที่ยกแบบครั้งคราว

4. รอกกันระเบิด (Explosion-Proof Hoist)

รอกกันระเบิดเป็นรอกที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดประกายไฟ โดยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในรอกกนัระเบิด จะช่วยลดการ เกิดประกายไฟ และมีการป้องกันไม่ให้ประกายไฟเกิดจากการทำงาน

เครน (Crane)

1. เครนเหนือศีรษะ

เครนเหนื่อศีรษะ คานเดี่ยว
เครนคานคู่ ยกของหนัก 5 ตัน

โอเวอร์เฮดเครน https://www.kpfactorycrane.com/เครนเหนือศีรษะ/ จะใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการยกวัตถุที่น้ำหนักมาก การติดตั้งเครนและรอกไฟฟ้า แบบวิ่งเหนือศีรษะ จำเป็นต้องมีการออกแบบและสร้างเสาไว้เพื่อรองรับเครนเหนือศีรษะ (Overhead Cranes) โดยเครนเหนือศีรษะจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

  • แบบคานเดี่ยว (Single Girder Overhead Cranes) จะมีการติดตั้งรอกไฟฟ้าไว้ที่ใต้รางวิ่ง
  • แบบคานคู่ (Double Girder Overhead Cranes) จะมีการติดตั้งรอกไฟฟ้า ไว้ที่ด้านบนระหว่างคานสองตัว

2. เครนสนามขาสูง 2 ข้าง (Gantry Cranes) และเครนสนามขาสูงข้างเดียว (Semi Gantry Cranes)

ซึ่งเป็นเครนที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต โรงงานผลิตเสาเข็ม เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 2แบบ คือ เครนสนามขาสูงสองข้าง และเครนสนามขาสูงข้างเดียว

เครนสนามขาสูง 2 ข้าง (Gantry Cranes)
เครนในโรงงาน เครนขาสูงข้างเดียว

3. จิ๊บเครน / เครนแขนหมุน (Jib Crane)

จิ๊บเครนเป็นเครนที่ออกแบบให้มีแขนที่สามารถหมุนแขนไปรอบตัว โดยทำมุมได้ 90-360 องศา สามารถยกน้ำหนักได้ประมาณ 125-10,000 กิโลกรัม (1 ตัน) ส่วนใหญ่เครนแขนหมุนที่เรียกว่าจิ๊บเครนจะใช้ภายในโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด ซึ่งแบ่งประเภทเครนเป็น 2 ประเภท คือเครนตั้งเสายื่นแขนหมุน และเครนติดผนังยื่นแขนหมุน

เครนแขนหมุน (Jib Crane) แบบติดผนัง
เครนปั้นจั่น แบบคานยึดกับเสา

4. เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail Crane)

เครนรางเลื่อนเป็นการติดตั้งรอกให้เคลื่อนที่ตามรางวิ่งที่ติดตั้งตามสภาพโครงสร้างของกระบวนการผลิต ซึ่งตัวรางจะสามารถออกแบบเป็นเส้นตรงหรือคดโค้งตามสภาพพื้นที่ที่ต้องการเพื่อทำงานได้ เหมาะสำหรับโรงงานหรือสถานที่ที่ต้องการใช้งาน

ปั้นจั่นรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว

5. เครนกันระเบิด (Explosion-Proof Crane)

เครนในระบบกันระเบิดสามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซ ธรรมชาติ ซึ่งจะมี STAHL เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้เป็นอย่างมาก จนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบเครนในระบบกันระเบิดนั่นเอง

สนใจสั่งซื้อรอกไฟฟ้าหรือเครน

ติดต่อทางไลน์ ติดต่อโดยโทร

เครนโรงงาน KP Factory Crane
8 หมู่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี Pathum Thani 12000
Tel: 095-741-9600

เครนโรงงาน 5 ตัน