ลิฟท์ขนของอุตสาหกรรม

ลิฟท์เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก สำหรับตึกอาคารที่สูง มีหลายสิบชั้น และเป็นเครื่องมือที่มีหลายชนิด และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ลิฟต์ขนของ มีจุดเด่นในด้านของขนาดและน้ำหนักบรรทุก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทั่วไปหรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า หรือโรงพยาบาล เป็นต้น

ลิฟท์ขนของอุตสาหกรรม (Industrial elevator) เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประเภทหนึ่ง สำหรับใช้งานในการขนย้าย ขนส่งสินค้า ของของ ถ่ายโอนสินค้าหรือวัตถุดิบตามคลังสินค้า โกดังสินค้า ในโรงงานอุตสาหกรรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณและเวลา ในการขนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าในคลังที่มีจำนวนมากๆ และสินค้าที่มีน้ำหนักมาก โดยคำนึงถึงระบบความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ซึ่งลิฟต์ประเภทนี้การออกแบบจะมีความยืดหยุ่นในเรื่องของน้ำหนักและขนาดของตัวอุปกรณ์ ที่สามารถบรรทุกขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือขนาดของช่องลิฟต์ โดยให้มีความเหมาะสมกับสินค้าและบริการ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมหรือโรงงานนั้นๆ ซึ่งลิฟต์ขนของอุตสาหกรรม มีหลายแบบ ดังนี้

1. ลิฟต์แบบพื้นยกระดับแบบขากรรไกรหรือ X-Lift

ตัวย่างลิฟต์ยกของ หรือ X-lift

เป็นลิฟต์ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมทั่วไป ที่มีการลำเลียงสินค้าในแนวดิ่ง มีทั้งแบบติดตั้งอยู่บนพื้นที่เคลื่อนที่ไม่ได้หรือมีการติดตั้งล้อเพื่อสะดวกในการเคลื่อนที่ รวมถึงใช้ในการบรรทุกคนงานไปยังพื้นที่สูงๆ ที่มีความต้องการเปลี่ยนระดับถ่ายโอนสินค้าอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างในที่ร่มและกลางแจ้ง เพื่อการซ่อมบำรุง ทำความสะอาด และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งลิฟต์ชนิดนี้จะเป็นลิฟต์ระบบไฮโดรลิค กรทำงานของลิฟต์ชนิดนี้ สามารถติดตั้งได้ทั้งการเชื่อมระบบด้วยไฟฟ้ากระแสสลับหรือด้วยแบตเตอรี่ได้ นอกจากนี้มี Beacon กระพริบเป็นสัญญาณเตือนการเคลื่อนไหว มีระบบเบรกอัตโนมัติและปุ่มหยุดฉุกเฉิน รวมถึงระบความปลอดภัยอื่น ๆ อีกด้วย

2. ลิฟต์ขนส่งสินค้าหรือลิฟต์บรรทุกสินค้า

ลิฟต์ขนส่งสินค้าในห้าง

เป็นลิฟท์ที่มีลักษณะเป็นห้องหรือช่อง เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า หรือภายในอาคารต่าง ๆ ที่มีความต้องการขนย้ายสินค้าระหว่างชั้นของอาคาร ตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป เพื่อช่วยลดปัญหาด้านแรงงานในการขนถ่ายสินค้า ช่วยลดเวลาในการทำงานสามารถบรรทุกสินค้าได้มากกว่าและหนักกว่าได้อย่างง่ายดาย รวมถึงมีระบบความปลอดภัย ความสะดวกและคล่องตัวในการขนย้ายสินค้ามากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงงานมักนิยมใช้เครนโรงงานควบคู่กับลิฟท์ขนส่งสินค้าในการเคลื่อนย้ายสินค้าในแต่ละรูปแบบ

3. ลิฟต์ยกรถ

ลิฟต์ยกรถระบบไฮดรอลิค

เป็นลิฟต์ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์หรือศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ จะเป็นลิฟต์ระบบไฮโดรลิค ที่มีเสาเดียว 2 และ 4 เสาแบบคานล่าง คานบน กรรไกรแบบฝังพื้นหรือกรรไกรแบบเคลื่อนย้าย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นแท่งยกระดับรถจากที่ต่ำสู่ที่สูง ใช้ความเร็วที่ใช้จะอยู่ระหว่าง 30 – 60 เมตรต่อนาที นอกจากนี้ ลิฟต์ชนิดนี้จะนิยมใช้ในอาคารจอดรถที่มีพื้นที่จำกัด ซึ่งลิฟต์ชนิดนี้จะมีขนาดใหญ่ สามารถปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการสำหรับการถ่ายโอน หรือเคลื่อนย้ายสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานอีกด้วย

4. พื้นยกเวทีหรือสะพานยก

เป็นลิฟต์จะมีรูแบบเป็นเวทียกหรือสะพานยกสินค้า ที่สามารถพับเก็บให้มีขนาดเล็ก เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บและขนย้ายโครงเวทีได้สะดวก แต่เมื่อเวลาจะนำเวทีสำเร็จรูปมาใช้ เมื่อกางออกมาและนำมาต่อกันก็จะได้ขนาดใหญ่ เมื่อนำเวทีอเนกประสงค์มาเชื่อมต่อกันด้วยเพลทเหล็กและวางแผ่นพื้นเวทีก็จะได้เวทีสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ยังมีลิฟต์ชนิดอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ได้เลือกใช้งานสำหรับผู้ประกอบการ สำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งการเลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบของสินค้าและบริการของโรงงานอุตสาหกรรม แต่สิ่งสำคัญกว่าอื่นใด ในการเลือกใช้หรือการออกแบบขนาดหรือรูปแบบของลิฟต์นั่นก็คือ ระบบความปลอดภัยของตัวอุปกรณ์นั่นเอง

สนใจติดตั้งลิฟต์ขนของอุตสาหกรรม

Tel: 095-741-9600 หรือ Add Line: @Kunnapab