ทีมงาน KP Factory Crane เข้าติดตั้งงาน

ส่วนประกอบของเครนโรงงาน อุตสาหรรม

การติดตั้งเครนโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ส่วนประกอบของเครนเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและต่อผู้ใช้งาน เราจำเป็นต้องติดตั้งส่วนประกอบต่างๆของเครน เช่น รอกไฟฟ้า อุปกรณ์ขับเคลื่อน อุปกรณ์ไฟ ชุดระบบรางไฟ ชุดอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย และชุดรางวิ่งเครน ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

รอกไฟฟ้า สีเหลือง

1.รอกไฟฟ้า

รอกไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรช่วยผ่อนแรงในการยกวัตถุที่มีน้ำหนักสูง ในทิศทางขึ้นและลง รวมถึงในการเคลื่อนทางซ้ายและขวา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีชุดเพลามอเตอร์ส่งกำลังไปให้ชุดเกียร์ทดรอบ เพื่อเพิ่มแรงบิดส่งต่อไปยังแกน ม้วนโซ่ / สลิง และทดรอบโซ่ / สลิง เพิ่มกำลังการยกน้ำหนัก มีคานล้อเป็นชุดล้อวิ่งตามเครนที่ติดตั้งรองรับส่วนปลายของคานรับน้ำหนักทั้ง 2 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนให้วิ่งตามรางของเครนโรงงาน

2.ชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อนตามแนวยาว

ป็นชุดประกอบกับคานเครน จะมีชุดมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขับผ่านแกนเพลาเข้าตรงสู่ในแกนชุดล้อขับ โดยใช้คอนโทรลไฟฟ้าในการสั่งการเคลื่อนที่ตามแนวหน้า/หลังโรงงาน โดยที่ชุดขาเครนจะรับน้ำหนักทั้งหมด เพื่อส่งผ่านสู่ชุดล้อเครนในการเคลื่อนที่ และกระจายน้ำหนักยกจากชุดรอกไปสู่รางวิ่งเครนซึ่งยึดติดกับเสาอาคารโรงงานลงสู่ฐานรากพื้นดินได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ

3.ชุดอุปกรณ์ไฟตามแนวขวาง

เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อติดตั้งแขวนสายไฟต่างๆตามแนวขวาง เพื่อติดตั้งบนชุดคานเครน เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าและคอนโทรลการทำงานต่างๆให้ชุดรอกไฟฟ้าทำงานยกวัตถุขึ้น-ลง เคลื่อนที่ไปทางซ้าย-ขวา ตามแนวคานเครนหรือให้ชุดคานเครนเหนือศีรษะพร้อมชุดขับเคลื่อนที่ตามแนวยาวหน้า-หลัง โรงงานบนรางวิ่งเครนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ติดต่อโดยโทรติดต่อทางไลน์

ติดตั้งเครนโรงงานโดยทีมงานคุณภาพ

4.ชุดระบบรางไฟตามแนวยาว

เป็นชุดอุปกรณ์รางไฟฟ้าที่ใช้ยึดแขวนติดตั้งกับรางวิ่งเครนตลอดแนวยาว เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับชุดเครนไฟฟ้าทั้งตัวเพื่อใช้งานได้ และชุดเครนไฟฟ้ามีความสะดวกสามารถรับกระแสไฟฟ้าได้ทุกกจุดตลอดแนวรางไฟฟ้า จึงทำให้มีความง่าย และสะดวกในการต่อใช้กับเครนไฟฟ้าหลายๆ ชุดพร้อมกันในชุดรางไฟฟ้าเพียงชุดเดียวเท่านั้น

5.ชุดอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย

โดยทั่วไปแล้วนั้นเครนไฟฟ้าจะต้องมีชุดอุปกรณ์ที่ช่วยให้การเคลื่อนที่มีความปลอดภัย โดยที่สามารถใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการเรื่องตัดระบบการเคลื่อนที่ของชุดในการไปทางซ้ายสุดหรือขวาสุด  และสุดทางหน้าหรือสุดทางหลัง โดยจะมีชุดลูกยางกันกระแทกช่วยป้องกันการทำงานผิดของระบบ หรือป้องกันแนวการเคลื่อนที่ทั้ง 4 ทิศทาง คือซ้ายขวาและหน้าหลังไม่ให้มีการผิดพลาด ซึ่งจะมีชุดอุปกรณ์ต่างๆ หลากหลาย มีทั้งอุปกรณ์ที่เป็นสัญญาณแสดงการเคลื่อนที่ทุกทิศทางของเครนไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ เป็นต้น

6.ชุดทางวิ่งและรางวิ่งเครน

ชุดทางวิ่งหรือรางวิ่งเครนเป็นชุดโครงสร้างที่ผลิตจากเหล็ก ที่ช่วยในเรื่องทำให้ความสูงในแนวตั้งของการรับน้ำหนัก ด้านกว้างที่เป็นปีกป้องกันสั่นสะบัดจากแรงที่กระทำจากด้านข้าง จะติดตั้งอยู่บนหัวเสา หรือหูช้างที่เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นเชิงหิ้งยื่นออกมาจากด้านข้าง ของเสาด้านบนนั้นเอง โดยจะห่างปลายเสาประมาณ 2 เมตร มีการเชื่อมยึดติดตรงกับแกนรับน้ำหนักของชุดทางวิ่งเครน เพื่อใช้เป็นไกด์ให้ล้อเครนได้วิ่งและรับน้ำหนักโดยตรงจากชุดเครนได้เป็นอย่างดี

ติดตั้งเครนโรงงาน 2 ตัน
ทีมงานกำลังติดตั้งเครนเหนือศีรษะ
ทีมงานกำลังติดตั้งโอเวอร์เฮดเครน คานเดี่ยว

ถ้าตามมาตรฐานแล้วเครนไฟฟ้าจะต้องมีชุดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ในการเคลื่อนที่ โดยการใช้อุปกรณ์เพื่อตัดระบบการทำงานชุดรอกเพื่อเคลื่อนที่ไปทางซ้ายสุดและขวาสุด ตัดระบบการทำงานป้องกันชุดเครนเคลื่อนที่ไปสุดทางหน้าและหลัง โดยจะมีชุดลูกยางกันกระแทกเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดของระบบ หรือป้องกันการไม่ทำงานของระบบในแนวเคลื่อนที่ทั้ง 4 ทิศทาง คือซ้ายขวาและหน้าหลัง มีชุดอุปกรณ์ที่เป็นสัญญาณแสดงการเคลื่อนที่ทุกทิศทางของเครนไฟฟ้า จะมีชุดสัญญาณไฟหมุนจะแสดงแสงกระพริบเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานในการใช้งานเครนไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างปกติ นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมความปลอดภัยเพิ่มเติมได้อีก อย่างเช่น อุปกรณ์ตัดระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ หรือกระแสไฟฟ้าผิดเฟส อุปกรณ์ตัดระบบการทำงานป้องกันการยกน้ำหนักเกินพิกัดและอุปกรณ์ชุดปลดเบรคฉุกเฉินแบบทำงานด้วยมือ เป็นต้น

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Add Line: @kunnapab (qr Code)

สนใจติดตั้งเครน ติดต่อสอบถามได้ที่

095-741-9600 หรือ Line ID: @kunnapab

ติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ได้ที่

KP Factory Crane Facebook Fan page ติดตามช่อง KP Factory Crane

เครนโรงงาน KP Factory Crane
8 หมู่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี Pathum Thani 12000
Tel: 095-741-9600

เครนยกของในโรงงาน