เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว

ทำความรู้จักกับ “เครนในอาคาร”

เครน เป็นเครื่องทุ่นแรงอีกอย่างหนึ่งที่นิยมใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ยกวัตถุที่มีน้ำหนักสูง ขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายวัตถุตามแนวราบ โดยการติดตั้งเครนภายในอาคารจำเป็นต้องมีการออกแบบและสร้างฐาน หรือเสาเพื่อรองรับเครนด้วย เรามาดูกันว่าประเภทของเครนในอาคารและเครนในโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้กัน มีอะไรบ้าง

เครนติดผนังยื่นแขนยก (Wall Traveling Crane)

เครนติดผนังในโรงงาน

เครนที่ติดตั้งที่รางวิ่งไว้กับเสาข้างผนังโรงงาน และมีชุดคานเครนที่ยื่นออกมาอิสระ เพื่อยกสิ่งของหรือสินค้า เรียกว่า เครนติดผนังยื่นแขนยก ซึ่งการใช้งานเหมาะสำหรับงานยกสิ่งของหรือสินค้าตามความยาวตลอดแนว ด้านข้างของผนังตัวอาคารโรงงาน เช่นเดียวกับเครนสนามขาสูงข้างเดียวแต่มีความสะดวกมากกว่า

เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail Crane)

ปั้นจั่นรางเลื่อนไฟฟ้า Monorail Crane

เครนรูปแบบนี้เป็นแบบติดตั้งและเคลื่อนที่ตามรางวิ่ง ที่ติดตั้งตามสภาพโครงสร้างของกระบวนการผลิต ตัวรางสามารถออกแบบเป็นเส้นตรงหรือคดโค้งตามสภาพของพื้นที่ที่ต้องการทำงานได้เหมาะสำหรับโรงงาน หรือสถานที่ต้องการใช้เครนเพื่อให้ผ่านแค่บางพื้นที่ โดยต้องการให้หยุดในแต่ละสถานที่ผลิต เครนรางเลื่อนไฟฟ้าเหมาะสำหรับใช้กับงานยกวัตถุที่มีน้ำหนักประมาณ 500-3,000 กิโลกรัม (0.5-3 ตัน)

เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว

โอเวอร์เฮดเครน (Overhead Crane) แบบคานเดี่ยว (Single Girder) เหมาะสมกับการใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักไม่ได้หนักมาก ซึ่งต้องมีความกว้างใช้งานประมาณ 6-25 เมตร  และสามารถรองรับน้ำหนักยกได้ตั้งแต่ 0.1 ตัน ถึง 12.5 ตัน โดยตามมาตรฐาน ซึ่ง Overhead เครนจะมีรอกไฟฟ้าสำหรับใช้งานแขวนประกอบกับเครนชนิดนี้ โครงสร้างตัวเครนมีน้ำหนักเบาซึ่งไม่เป็นภาระหนักสำหรับโครงสร้างเสาโรงงาน และใช้พื้นที่ความสูงจากรางวิ่งเครนถึงหลังคาไม่มากนัก สามารถเคลื่อนที่ยกวัตถุได้ชิดซ้าย-ขวา ได้มากขึ้น

สำหรับในเรื่องการยกสูง ผู้ใช้งานทั่วไปส่วนใหญ่ต้องการระยะในการยกสูงประมาณ 5-10 เมตร เครนเหนือศีรษะได้รับความนิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับทุกงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย  เพราะโครงสร้างตัวเครนยกของมีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนที่ยกวัตถุได้ชิดซ้าย-ขวา ได้มากขึ้น เมื่อใช้รอกไฟฟ้า

เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่

เครนเหนือศีรษะแบบรางคู่
โอเวอร์เฮดเครน overhead crane double girder

เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ (Double Girder Overhead Crane) มีความเหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักที่หนักมาก ซึ่งควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10-30 เมตร และควรมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 5-50 ตัน เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีรอกไฟฟ้าสำหรับเครนแบบคานคู่ที่ออกแบบผลิตเป็นมาตรฐานรุ่นต่างๆไว้แล้ว สำหรับใช้งานวางบนเครนแบบคานคู่ ซึ่งได้รับความนิยมรองลงมาจากเครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว มีโครงสร้างตัวเครนเป็นแบบคานคู่จึงมีน้ำหนักรวมโครงสร้างมากกว่าเครนแบบคานเดี่ยวในขนาดของเครนที่ใช้ยกน้ำหนักที่เท่ากัน จึงเป็นภาระหนักที่มากกว่าสำหรับโครงสร้างเสาโรงงาน

เครนเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง (Suspension Crane)

เครนจะมีการติดตั้งคานล้อให้อยู่ด้านใต้ของรางโดยเครน 1 ตัวอาจจะใช้ชุดคานล้อ มากกว่า 2 ชุดเพื่อที่จะช่วยกันรับน้ำหนักรางเครน โดยสามารถออกแบบสร้างได้ทั้งแบบคานเดี่ยว และแบบคานคู่ เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมบางอย่างที่ต้องการใช้พื้นที่ด้านล่างกว้างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่น โรงจอดซ่อมเครื่องบินขนาดใหญ่

เครนแบบวางสินค้า

รถเครนที่ใช้วางสินค้า มีการออกแบบมาใช้ในการจัดวางสินค้าโดยเฉพาะ สามารถจัดวางสินค้าในพื้นที่แคบได้ มีขนาดเล็กและเคลื่อนที่ได้เหมาะแก่การใช้งานในคลังสินค้า ลักษณะของเครนวางสินค้าคล้ายกับเครนสนาม มีคานบนและมีเสาคู่เหมือนกัน คุณสมบัติการใช้งานอาจจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน เพราะมีขนาดที่แตกต่างกัน

เครนเป็นเครื่องจักรเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักสูง ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้การขนย้ายที่ได้ประสิทธิภาพโดยมืออาขีพด้านเครนและควบคุมโดยวิศวกรเครนที่มีความรู้และสบการณ์ในการทำงาน

สนใจติดตั้งเครน ติดต่อ

คุณรุต เคพีแฟคทอรี่เครน
https://www.kpfactorycrane.com
เครนโรงงาน KP Factory Crane
8 หมู่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี Pathum Thani 12000
095-741-9600

ติดต่อทางไลน์ ติดต่อโดยโทร