รอกสลิง

กฎหมายที่ควรรู้สำหรับการทำงาน การใช้งาน เครื่องจักรและปั้นจั่น พ.ศ. 2564

หมวดที่ 1 เครื่องจักร ส่วนที่ 7 รอก ข้อ 55 ในการใช้รอกโยก รอกมือสาว รอกหางปลา รอกไฟฟ้าหรือรอกที่ใช้พลังงานอื่นหรือรอกชนิดอื่นที่มีการใช้งานลักษณะเดียวกัน นายจ้างต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ติดตั้งรอกไว้ในที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย(2) จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของรอกทุกวัน หากส่วนใดชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้(3) จัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายและติดป้ายห้ามใช้รอกให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องเห็นได้ชัดเจนในระหว่างที่มีการทดสอบ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบรอก(4) จัดให้มีป้ายบอกขนาดพิกัดนำ้หนักยกอย่างปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานตามข้อ 8 ไว้ที่รอก พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนให้ระวัง(5) ไม่ใช้ลวดสลิงที่มีลักษณะตามข้อ 86 กับรอก(6) อุปกรณ์สำหรับการผูกมัดหรือยึดโยงวัสดุสิ่งของต้องมีค่าความปลอดภัยที่กำหนดตามข้อ 89(7) ควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลใดเกาะเกี่ยวไปกับส่วนหนึ่งส่วนใดของรอกหรือไปกับวัสดุสิ่งของที่ทำการยก หรืออยู่ภายใต้วัสดุสิ่งของที่ทำการยกหรือบริเวณที่ใช้รอกที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้(8) รอกที่มีขนาดพิกัดน้ำหนักยกตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรอกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องมีสำเนาเอกสารการทดสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ หมวดที่ 2 ปั้นจั่น ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 56 ในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ …

กฎหมายที่ควรรู้สำหรับการทำงาน การใช้งาน เครื่องจักรและปั้นจั่น พ.ศ. 2564 Read More »

การตรวจเช็คความยืดของรอกสลิง

การตรวจสอบรอกสลิง จะรู้ได้ยังไงว่าสลิงยืดหรือไม่?

ลวดสลิงถือเป็นอุปกรณ์สำคัญส่วนหนึ่งของเครน ที่มีหน้าที่ช่วยในการยกของหนัก หากสลิงเกิดการเสียหายชำรุดแล้วเกิดอุบัติเหตุ อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินรวมไปถึงชีวิตได้ ดังนั้นการตรวจสอบสลิงว่ายังใช้งานได้ปกคิหรือไม่จึงถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่จะสามารถใช้งานเครนได้อย่างปลอดภัย สำหรับบทความนี้ทีม KP Factory Crane จะมาสอนวิธีตรวจเช็คกรณีสลิงยืดกัน วิธีการตรวจเช็คความยืดสลิง การตรวจสอบว่าสลิงเส้นนั้นยืดแล้วหรือไม่ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า vernier caliper เป็นตัววัด โดยมีขั้นตอนดังนี้ ใช้เวอร์เนียจับด้านสันหน้าและสันหลังให้ตรงกัน เวอร์เนียร์จะอ่านค่าของสลิงที่จับอยู่ว่ามีค่าเท่าไหร่ ทำให้รู้ว่าสลิงเส้นนั้นยืดหรือไม่ สนใจตรวจสอบเครน อบรมเครน ดูวิดีโอสอนตรวจสอบการยืดของสลิง https://youtu.be/SFVeYoHg6q0 นอกจากการเช็คความยืดของสลิงแล้ว เพื่อที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยเรายังต้องคอยตรวจเช็คด้านอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนิม เรื่องการโป่ง การงอ หรือเรื่องขนาดของสลิงที่ไม่ควรเล็กลงเกิน 5% ของเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม เป็นต้น สนใจตรวจสอบเครนและรอกสลิงโดยวิศวกรมืออาชีพ สนใจตรวจเช็คสลิงรวมไปถึงการตรวจสอบเครน อบรมเครน ทีมงาน KP Factory Crane มีวิศวกรและวิทยากรเครนมืออาชีพพร้อมให้บริการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเครนของเราได้ที่นี่ หรือติดต่อทีมงานได้โดยตรงผ่านช่องทาง Tel: 095-741-9600