ลิฟต์หรูในโรงแรม

ลิฟท์มีกี่ประเภท

ลิฟต์มี่กี่ประเภท? ต่างกันยังไง? เราสามารถแบ่งประเภทลิฟต์ได้ตามระบบการทำงานหรือแบ่งตามการใช้งาน ซึ่งแบ่งได้เป็นหลายประเภท เช่น ลิฟต์ขนของ หรือ ลิฟต์โดยสาร เป็นต้น