ลิฟท์ขนส่งสินค้า

การดูแลรักษาลิฟต์

การดูแลรักษาลิฟท์

ลิฟท์ (Elevator หรือ Lift) เป็นพาหนะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งชนิดหนึ่ง มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของระหว่างชั้นในอาคาร ซึ่งลิฟท์ในปัจจุบันใช้พลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าในการทำงาน การใช้งานลิฟท์ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เราก็ต้องคำนึงถึงการปฏิบัติและระบบการทำงานที่ถูกต้องของลิฟท์ด้วย การดูแลรักษาลิฟท์ เช่น ลิฟท์โรงงาน https://www.kpfactorycrane.com/ลิฟท์ขนส่งสินค้า/ ลิฟท์ขนของ ลิฟท์โดยสาร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ลิฟต์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องระบบการทำงานของลิฟต์ ลิฟต์จอดชั้นที่มีคนกดเรียกเท่านั้น มีสัญญาณเตือน กรณีน้ำหนักบรรทุกภายในเกิน เมื่อพักการใช้งานลิฟต์ จะทำโดยเจ้าหน้าที่เฉพาะที่ได้รับกุญแจลิฟต์จากบริษัทเท่านั้นกระทำ ได้โดยการปิด SWITCH ตามคำแนะนำการใช้ลิฟต์ ก่อนลิฟต์เกิดปัญหาหรือขัดข้องควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญดูแลลิฟต์อย่างเคร่งครัด และจะต้องเดินตรวจสภาพรอบ ๆ ลิฟต์ให้บ่อย ๆ มีการตรวจเช็คการทำงานของก่อนเปิดใช้งาน เพื่อการบำรุงรักษาลิฟต์ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น แผงควบคุมจะต้องล็อคตลอดเวลา การทำงานของลิฟต์วิ่งเรียบ ไม่มีเสียง ไม่สั่น  รวมถึงเรื่องกุญแจจะต้องเก็บรักษาไว้กับเจ้าหน้าที่เฉพาะเท่านั้น การใช้ลิฟต์ตามกฎหมายกำหนด อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไปจะต้องมีลิฟต์ ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัม จะต้องมีสัญญาณเตือนและไม่เคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัดและประตูลิฟต์ปิดไม่สนิท ต้องมีระบบระบายอากาศภายในห้องลิฟต์ ต้องมีระบบขอความช่วยเหลือและวิธีการให้ความช่วยเหลืออยู่ในห้องลิฟต์ไว้ด้วย ในปล่องลิฟต์ห้ามติดตั้งท่อสายไฟฟ้า ท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เว้นแต่เป็นส่วนประกอบของลิฟต์หรือจำเป็นสำหรับการทำงานและการดูแลรักษาลิฟต์ ดังนี้ 1. ลิฟท์ต้องมีระบบและอุปกรณ์การทำงานที่ให้ความปลอดภัยด้านสวัสดิภาพ และสุขภาพของผู้โดยสาร ต้องมีระบบการทำงานที่จะให้ลิฟต์เลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตูลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ มีสัญญาณเตือนและลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด มีอุปกรณ์ที่จะหยุดลิฟต์ได้ในระยะที่กำหนดโดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟต์มีความเร็วเกินพิกัด …

การดูแลรักษาลิฟท์ Read More »

ลิฟต์หรูในโรงแรม

ลิฟท์มีกี่ประเภท

ลิฟต์มี่กี่ประเภท? ต่างกันยังไง? เราสามารถแบ่งประเภทลิฟต์ได้ตามระบบการทำงานหรือแบ่งตามการใช้งาน ซึ่งแบ่งได้เป็นหลายประเภท เช่น ลิฟต์ขนของ หรือ ลิฟต์โดยสาร เป็นต้น